Kázání 27. října 2013

Dsc_9659Texh: Ga 5,1   Kazatel: Daniel Ženatý

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Lidé ve sborech v Galátii jsou znejistělí. Jak to je? Věříme dobře? Nebo špatně? Stačí nám ke spáse Kristus sám, jak to kázal Pavel? Nebo musíme ještě něco přidat? Máme se nechat obřezat jako naši bratři, křesťané ze Židů? Máme dodržovat, dnes bychom řekli – starozákonní předpisy?

Pavel říkal, že nemusíme. Ale jsou autority, které tvrdí, že musíme. Mám si to svoje spasení nějak pojistit?

Tyto pochybnosti jsou na jednu stranu pochopitelné. Když nám na něčem velmi záleží, tak raději uděláme víc, než je třeba, jen aby byl úspěch zaručen.

Ale zároveň to je nebezpečné. Vytváří to nejistotu, zda to mé spasení není závislé na něčem, co ani netuším, a proto raději budu dělat tolik náboženských úkonů, a to by aby jeden z nich nebyl ten důležitý.

Ale to naše křesťanská víra nechce. Spasení zcela a postačitelně garantuje Kristus. Netřeba běhat tam či onde, ani na úřady světské ani církevní.

Pavel je nešťastný, povzbuzuje křesťany v Galátii a píše – Proč zase strkáte hlavu do jha, proč chcete otročit zákonu, předpisům, pravidlům, proč chcete kontrolovat vlastní spravedlnost před Bohem tím, kolik dobrých skutků jste učinili? Stejně to bude vždycky málo, stejně nakonec pomyslná ručička ukáže, že neobstojíte. Tak toho nechte, tudy přece cesta nevede. Uklidněte se a žijte, ať vám čas života neutíká pod rukama. Kristus je jediný spasitel. On stačí sám na záchranu našeho života. Přinesl úplné a celé spasení. Nemusíme ho ničím doplňovat, nemusíme nic přidávat.

Nenechte se zotročit – jinými slovy – jste svobodní od všech věcí a všech pánů, jedině patříte Kristu, jste jeho. Být jeho a patřit jen jemu je velkolepá svoboda. Nemusíte být závislý na jiných silách, nemusíte z nich mít strach.

Jak se to projeví v obyčejném životě?

Smíme být svobodni od jiných sil a mocí – nemusíme držet krok s módou, technikou, můžeme jít svým tempem.

Jsme svobodni od tlaků okolí – které od nás něco čeká má na nás své nároky – smíme okolí brát vážně, ale našim pánem je Kristus a jemu se zodpovídáme za to jací jsme, a pokud je třeba tak nám do toho naše okolí nemůže mluvit.

Jsme svobodni od představ – dobrá matka musí dělat to a to, dobrý lékař by měl dělat tohle, dobrý syn se má chovat takhle. Pokud nás takové představy tlačí jako hromada kamení, berou nám dech a radost a spánek a úsměv, pak se smíme narovnat a být vůči nim svobodní.

Pavel píše –tu svobodu vám vydobyl Kristus, stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou! Držme se toho a nebude to špatně!

Včera byly volby, zítra bude státní svátek, ve čtvrtek pak den reformace.

Začnu reformací – ve čtvrtek uplyne 496 let od chvíle, kdy tehdy katolický mnich Martin Luther přibil na dveře kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí proti prodávání odpustků. A tuto událost podzimu 1517 si protestantský svět zvolil jako své oficiální datum pro zrod reformace. Jakkoli my v Čechách a na Moravě trochu zvedáme obočí a říkáme si, u nás už o sto let dříve. Obnovme svůj zájem o ta výročí, Bibli kralickou, Jakoubka ze Stříbra, Husa, Jeronýma Pražského, Luthera.

A právě toto osvobození Krista z nánosu církevních představ, předpisů, úřadů je jádro reformace. Člověče ty jsi odpovědný, nenech si nic nakukat, věř tomu že když budeš věřit Kristu a vydávat lásku že to stačí. Čti písmo, hledej v Písmu, zajímej se o Boží slovo.

A ta osobní odpovědnost za rozpoznání, v čem je tvé spasení, je také v dalších vlnách osobní odpovědností za život. A to s volbami také souvisí. Ať je hodnotíme, jak hodnotíme, jsou obrazem osobní odpovědnosti každého, kdo v tomto státě žije. A jak s touto odpovědností za život a věci které k životu patří nakládá, to se projeví i ve volbách. Především zda k nim jdu nebo nejdu.

A nezapomeňme, že to stále ještě byly volby svobodné. A to je dobré.

A Státní svátek 28. října také souvisí s důrazem Pavla a reformace na osobní odpovědnost. Jednak žijeme ve svobodném státě, a jednak smíme střežit svobodu těch, kdo jsou slabí, mají jinou barvu kůže, jinak mluví, byli jinak vychováni. Kdo jiný se má zastat utiskovaných a ponižovaných než ten, kdo sám svou svobodu dostal od Pána Boha darem?

Nesledujeme se úzkostlivým sledováním sama sebe a vážením, zda už jsem udělal dost, aby mě měl Bůh rád. Má mě rád. A můj život skutečně proměňuje Kristova přítomnost a jeho milost. On každého z nás činí svobodným a plným lásky. To je víc než dost.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi za nás a pro náš hřích zemřel, vstal z mrtvých, žiješ, jsi s námi, dáváš nám duchem svatým vše co je třeba. To je naše svoboda, nemusíme se před nikým klanět, aby nám dal něco lepšího, aby si nás všiml, aby se za nás někde přimluvil.

Rozněcuj prosíme tuto víru v našich srdcích, dej ať ji poznají mnozí, narovnají se, usmějí a žijí rádi

Pane Ježíši Kriste, prosíme, dávej nám odvahu spolehnout na to, že v tobě je naše síla i spasení. Uč nás v tom nalézat potěšení, uklidnění i radost… K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za ty, kdo žijí ve strachu ze své jinakosti. Kdo se bojí vyjít na ulici, jít do školy, do zaměstnání. Prosíme posílej k nim dost těch, kdo je vezmou vážně, kdo vytvoří prostor bezpečí.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za ty kdo jsou v domovech pro seniory, nemocnicích, léčebných ústavech, věznicích. Prosíme posiluj lékaře, sestry, všechny kdo v oblasti péče o druhé pracují. K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za naši zemi. Aby se v ní dařilo dobře pravdě, věrnosti, přátelství. Prosíme za ty, kdo převezmou odpovědnost ve vládě. Dávej jim moudrost a pokoru.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme za svobodu naší země, uč nás jak se o ni starat. Prosíme pomáhej i skrze odpověděné politiky a humanitární organizace zemím, kde vládne diktatura, nebo válečný boj.

K tobě voláme – prosíme tě, vyslyš nás

Prosíme jeden za druhého, za své blízké a své rodiny, i za sebe prosíme, opatruj nás, Pane.

Společně k tobě voláme: Otče náš… Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 04.11.2013 v rubrice Kázání.