Kázání 2.1.2011

DSCN1401Text: Ř 12,21 | Kazatel: Daniel Ženatý

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej v dobrém zlé. 

Evropské církve zvolily tato slova apoštola Pavla heslem roku 2011.  Na počátku roku si přejeme vše dobré. Hodně zdraví, pokoje, spokojenosti. Přejeme si věci, kterou jsou opakem zla.

Přáli bychom sobě i druhým, abychom se v roce 2011 se zlem vůbec nepotkali. Ale tušíme, že to je přání naivní. Se zlem se potkáme. Nebo ono potká nás. Jistě, budeme se mu vyhýbat. Ale narazíme na ně. Setkáme se s ním.

Jakou podobu bude mít? Různou. Může se vztahovat k nám. Někdo nás bude vydírat, finančně, citově. Někdo nás může ponižovat, pomlouvat, ignorovat. Může se usídlit v nás samých a bude mít podobu lhostejnosti, nebo agrese, nebo si přestaneme věřit.

A může nás potkat zdánlivě nepřímo. Zlo které se bude týkat druhých lidí. Lidí nám blízkých, oni s ním budou bojovat a my se za ně budeme modlit, nebo se bude týkat lidí nám neznámých. Oni budou vydíráni, ponižováni. Pak se týká i nás.

**

Apoštol Pavel byl velmi vzdělaný a učený muž. Nemůžeme ho podezírat, že by to byl snílek, který nezná život. Mnohokrát vězněn, mnohokrát o hladu, ve vyhnanství, ztroskotal. Věděl co je život. A takový muž vyzve k aktivnímu odporu proti zlu.

Vyzve – nedej se zlem přemoci.

Na prvý poslech se možná trošku přikrčíme, když slyšíme takovou výzvu. Může se to stát moralistickým příkazem, který v nás bude trvale vzbuzovat špatné svědomí, protože nebudeme schopni podle něho jednat.

Jako když vám někdo řekne, určitě to zvládneš! A vy víte že nezvládnete, že to neumíte, nejde to, prostě na to nemáte výbavu, ta výzva vás spíše sráží zpět, než aby vás povzbudila. Nestane se pomocí, spíše břemenem.

Myslím, že Pavel by nás takhle netýral. Na to byl příliš moudrý. Náš text je ze závěru dopisu.

A to co v předchozích slovech naléhavě sděloval je – vše začal Bůh! Protože Bůh vstoupil do tohoto světa a sám bojoval se zlem, a zvítězil, proto i vy s zlem bojujte!

Trochu drsně a velmi zkratkovitě bych já interpretoval jeho slova – už se vám nic horšího nemůže stát, nic víc, než že umřete.

Ale nezahynete. Život s Bohem vám nikdo nevezme. Kristus se o to postaral. Proto můžete bojovat, a i kdybyste zemřeli – život s Bohem to neohrozí.

To sloveso – přemáhat, vítězit čteme v NZ často. Třeba ve zjevení, když různé šelmy vítězí jedna nad druhou. Perou se.

Ale také Beránek Boží tam zvítězí nad šelmou!

A Ježíš slíbí – ano, budete mít na světě soužení, ale nebojte se, já jsem přemohl svět.

Tak tedy – není to laciný příkaz, který v nás má vzbudit výčitky. Výzva je podložena – Bůh přece zvítězil, proto smíte bojovat se zlým.

Z toho plyne, ať nás setkání se zlým tento rok nepřekvapí. Neochromí. Pavel to sděluje jako samozřejmou věc, jasně že se s ním potkáte. Setkání se zlem není důvod k panice a pocitu, že nastal konec světa. Zlo potkáme. Zcela určitě.

**

A pak je tam rada, jak do toho boje jít. A máme možnost dvou překladů.

Kraličtí jsou přesnější vůči řeckému textu a překládají – přemáhej v dobrém zlé.

Nový překlad má – přemáhej zlo dobrem.

Přidržme se kralického. Ti i naznačují cestu, jak na to. Jak to dělat.

Přemáhat v dobrém zlé. A ve svých poznámkách bratři kraličtí vysvětlí – nedej se zlostí nepřítele k hněvu podpalovati, tak abys jemu rovným za rovné měl odplacovati, ale raději jej svou dobrotou k sobě nakloň.

Nedej se zlostí nepřítele k hněvu podpalovati. Nenech se vytočit. Je chyba, když vzplaneš jako papír od zapálené sirky. To může být prvé vítězství zla – dostane tě na stejnou rovinu. Budeš bojovat jeho zbraněmi a jeho způsobem. A prohraješ.

Zlo tě zbaví rozumu, necháš se ovládnout hněvem. Zlo tě nastaví člověče tak, že nebudeš jednat normálně, jak bys chtěl, ale budeš jednat pole not toho zlého. Jako David, když si navlékl brnění podobné jako měl Goliáš a zjistil, ne. Takhle nevyhraji. Tímto způsobem to nepůjde. Ne jeho zbraněmi.

A když to vydržíš, možná se stane zázrak a ty toho zlého k sobě svou dobrotou nakloníš. Něco se změní k lepšímu.

A to vše ať se děje v dobrém. Nejde o naivitu. Dobrý den zlo, jak se máte, rád bych s vámi bojoval, nezlobte se tedy, pardon moc mě to mrzí, ale rád bych vám urazil jednu hlavu…

Jde o způsob vedení boje – aby stále bylo patrné – směřuje to k životu. My jsme nezačali, nechceme boj, ale pokud zlo ohrožuje život, není jiné cesty. Ale z naší strany to není touha po krvi a utrpení. Naopak. Je to boj za záchranu života.

**

Tak smíme prožít ten rok.

Zlo potkáme. Určitě. Nemusíme kvůli tomu zůstat ochromeni v pocitu, že jsme podvedeni, že svět je divný. Zlo tu zatím je, a dokud Kristus nepřijde, tak tu bude.

Nenechat se přemoci zlem. Máme na to, protože víme, komu jsme uvěřili. Náš boj čerpá z Božího vítězství v Kristu. Od Boží lásky nás už nic neodloučí. Pánem je Kristus, i kdyby se peklo rozlítilo a zuřilo.

A může se to dít v dobrém. Aby bylo patrné, nejde o pomstu a nízké pudy. Jde o život. Vše co Bůh tvoří směřuje k životu.

A pokud možno, nepřijímejme podmínky toho zlého.

Jeho slova, výrazy, myšlenky, podmínky.

Bojujme s nadějí, že to tak nezůstane napořád. A že naše případná prohra s tím zlým už běh světa neotočí. Kristus jistě přijde a vezme do své náruče i to, co se nám nepovedlo.

Pane Ježíši Kriste, prosíme provázej nás v roce který začíná. A posiluj nás vírou, že tobě patříme my i všechen čas, jak zde na zemi, tak na nebi. To ať nás naplňuje pokojem a dobrou myslí. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 02.01.2011 v rubrice Kázání.