Kázání 15. 11. 2020

Kázání: O J. A. Komenském

350. výročí od úmrtí J.A. Komenského

Čtení: Mk 4,1-9

Druhé čtení: 1Kor 13,1-12

Pardubice 15. 11. 2020

Motivace:

 • chodíte rádi do školy? proč? – učíte se rádi a co setkávání s dětma? učíte se něco i od nich – vztahy, neposmívat se, umět spolupracovat jako celek, pomoct někomu, když mu něco nejde…
 • chybí vám teď škola?
 • a když chodíte do školy, tak vám asi zase chybí prázdniny, co?
 • proč je škola důležitá

Dnes si připomínáme člověka, který dal základy tomu, jak se ve škole učíme.

Jmenoval se Jan Amos Komenský a někdy se mu říká učitel národů.

Víte o něm něco?

 • co byla jeho profese? učitel a kazatel
 • proč učitel národů? – učil o tom, jak se má učit a všichni byli z jeho metod nadšení, zvali jej do různých zemí (Německo, Francie, Švédsko, Turecko).
 • narodil se v Uherském Hradišti 1592
 • jeho pedagogika – vzdělání pro všechny (chudé, bohaté, kluky, holky)
 • byl uznávaný pedagog v celé Evropě
 • vynalezl taky prázdniny – říkal, že je důležité, aby děti pořádně odpočívaly
 • napsal hodně knih – o vzdělání, o víře, o vztazích, o vyučování dětí
 • měl jednoduchý život? ne – zemřeli mu rodiče, zažil morovou epidemii, zemřela mu první žena a 2 děti, pak i druhá žena… zažil několik požárů, při kterých mu shořeli všechny knihy, které napsal – a některé psal třeba 40 let
 • žil v dobré poklidné době? – ne – 30 letá válka, pronásledování protestantů, musel odejít do exilu a už se nikdy nevrátil do Čech
 • ale on nebyl jen učitel, byl taky kazatel Jednoty bratrské; miloval Pána Boha a všechnu svou práci opíral o svou víru; všechnu svou práci dělal proto, že hluboce miloval PB a toužil po tom, aby se lidé stávali lepšími lidmi, aby svět byl lepší.
 • díky víře v Boha taky překonal to těžké, co ho v životě potkalo

Dnes je to 350 let, co zemřel. V Amsterdamu, v Nizozemí.

KOMENSKÝ DNES

Ukázat dětem obrázky: různé obrázky – dobro, zlo, násilí, války, radost, pomoc, bezohlednost….

Co vidíte na obrázcích, co mají společného? A jaký je mezi nimi rozdíl?

 1. násilí x pomoc
 2. hněv, křik, hádky x umět spolu hezky mluvit, vlídnost, spolupráce
 3. věrnost x nevěra
 4. péče o stvoření x ničení stvoření

Tyhle obrázky jsou z obrázkové bible. Možná bychom si při tom na nějaké příběhy v vzpomněli.

Bible je plná příběhů o tom, že jsou lidé dobří a umí pomáhat, spolupracovat spolu, odpouštět si. Ale vypráví taky o tom, jak k sobě lidi dokážou být zlí, lžou, podvádí se.

Asi bychom taky našli příklady lidské dobroty i zloby, viďte?

Takový je prostě každý člověk. Máme všichni takovou zkušenost a bible to taky tak vypráví. Už na začátku čteme, že člověk je stvořen k obrazu božímu, je korunou stvoření, je krásný, inteligentní, tvořiví. Ale současně člověk dokáže dělat hrozně zlé věci, neposlouchá Pána Boha, ubližuje druhým lidem, lže, krade, … myslí jen sám na sebe. Je úplně do sebe zahleděný, myslí si o sobě, že je Bůh. Bible to nazývá slovem hřích, že člověk je hříšný – zkroucený jakoby jen sám do sebe.

Komenský pozorně zkoumal lidi a svět a pozorně četl bibli. A téhle zahleděnosti člověka do sebe sama říkal slovem samosvojnost. Mně se to slovo moc líbí.

Samosvojnost – zkusíte říct, co to znamená?

člověk je samosvojný – člověk je sám svůj, dělá věci jen aby vyhovovali jemu, nemyslí na druhé.

Komenský o tom hodně přemýšlel. A hodně pozoroval i dobro, které lidi dokážou vykonat. Umění, krásu, umělecká díla.

Ale i to zlé – v jeho době byli třeba pronásledovaní protestanti, začíná krutá válka. Viděl, jak krutě se k sobě lidi umí chovat.

Člověk není jenom zlý, ale je taky dobrý. Každý člověk.

Co s tím?

Komenský věřil, že tohle to má řešení. Věřil, že se lidi mohou napravit, polidštit se, stávat se lidštějšími.

A víte jak? Tím, že v sobě každý bude pěstovat to dobré. Že se bude snažit vždycky dělat dobré věci nejen pro sebe ale i pro druhé. A současně, že se bude snažit v sobě přemáhat to zlé.

Zkusím se s vámi podělit, co mě třeba u Komenského zaujalo a co se od něj můžeme i dneska učit:

Politika

Hodně se zajímal o politiku. Pozoroval vládce, panovníky, ty, kterým je svěřena moc v zemi. Všímal si, jak se žije lidem, když vládne moudrý panovník a když špatný. Víte, jak se pozná dobrý od špatného?

Panovníci mají velikou moc a moc dokáže časem kazit lidský charakter. Někdy říkáme, že člověk se dokáže mocí jakoby opít…Prostě, čím víc mám moci, tím víc jsem v pokušení být tou mocí opilá a pak ji nedobře používat ve vztahu k lidem. 

 • dobrý panovník umí pracovat s tou mocí. Nenechá se jí opít.
 • myslí nejprve na blaho všech lidí a pak teprve na svoje
 • umí ovládat nejprve sám sebe, své emoce, zlozvyky, hněv; ten kdo umí vládnout sobě, může pak vládnut i druhým lidem – říká JAK
 • minister = služebník
 • když panovník nějak selže, udělá chybu, udělá špatné rozhodnutí, když se neovládne, tak se za to omluví, přizná veřejně tu chybu a snaží se ji napravit.

Myslíte, že to platí jen pro panovníky?

JAK ale taky dodává, že to neplatí jen pro panovníky. Takhle by se měl chovat každý z nás. Každý z nás by měl myslet na druhé, ovládat se, omluvit se. Nemusíme pořád čekat, až takoví budou politici, když začneme my sami, budeme si pak volit takové politiky a vyžadovat od nich, aby se chovali dobře.

Vzdělání

JAK je nazýván učitelem národů. Vzdělání, škola, pro něj byla důležitá nejen pro to, abychom toho hodně věděli. To taky. Ale to hlavní bylo, abychom se díky vzdělání stávali lepšími lidmi.

Přemáhat zlo a rozvíjet to dobré v nás.

„Škola nemá být mučírnou ducha, ale dílnou lidskosti.“– říkal.

A taky říkal o vzdělání: „Je třeba, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a konal dobré. A to i když se nikdo nedívá“

Konat dobro je třeba to, když někomu pomůžeme. – doma mamce vyklidit myčku, zalít kytky, zavolat dědovi a chvilku si s ním popovídat, pomoct ve škole spolužákovi, když mu něco nejde;

Vztahy

Moc se mi líbí, jak JAK uvažoval o lidských vztazích. Zažil válku. Ale pozoroval taky, jak obyčejní lidé mezi sebou dokážou být zlí. Jak některé rodiny mezi sebou nemají hezké vztahy. Viděl spoustu nešťastných dětí, o které se rodiče nedobře starají. Spoustu smutných žen, jejichž muži hodně pijí. nechodí do práce a pak nemají peníze. A taky spoustu zklamaných mužů, kterým jejich ženy nebyly věrné. Viděl staré osamocené lidi, jak se o ně ve jejich stáří nepostarají jejich děti.

Takhle svérázně se vyjádřil o některých rodinách: některé rodiny jsou jako chlívky prasečí, kde se starají jen o krmení břicha a kde není žádná svornost, nepěstují se ctnosti, chybí věrnost.

To asi najdeme i dneska. Že některé rodiny jsou jako prasečí chlívky, kde se k sobě lidi chovají ošklivě.

Pomoc

„Potřebuje-li někdo pomoci, neodvracej se, ale prokaž lásku.“

Komenský zažil morové epidemie. An mor umíralo hrozně moc lidí. Jemu na mor zemřela i žena a 2 děti. Když přišla další morová epidemie, JAK žil v Polsku, v Lešně. On se ale nebál, že se nakazí. A místo toho, aby se zavřel někde doma a nevycházel ven, tak ošetřoval nemocné, staral se o ně. Chtěl prokázat milosrdenství.

Je to něco, jako když dneska někteří lidi chodí pomáhat do nemocnic na covid oddělení.

JAK věřil, že se lidstvo může napravit.

Víte, jak? Víte jaký je Komenského recept?

„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou. Jinak je to nemožné.“

Lékem na nápravu špatných vztahů je láska. Bez lásky náprava nepůjde. Svět bude lepší jen když v něm bude víc a víc lásky.

Ne ale lásky ledasjaké. Ale lásky, kterou JAK poznal v Bohu, v Kristu.

Kristus nás učí lásce, která má moc zachránit celý svět. Protože to je láska, která nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy… taková láska vytrvá, i když ostatní věci pominou….“

Takhle to napsal v bibli kdysi apoštol Pavel a Komenský to po něm zopakoval. A já se k němu taky připojuju a budu ráda, když i vy.

Pokud se má člověk a lidstvo napravit, je potřeba, abychom byli pořád blízko Pánu Bohu. Znovu a znovu k němu přicházeli, děkovali mu a prosili. Nechali se jím milovat, protože on nás všechny miluje. Jedině tak potom budeme mít sílu přemáhat všechno zlé a dávat lásku druhým lidem, konat dobro.

Mám Komenského ráda. Už od dětství.

Jsem ráda, že si teď jeho myšlenky a rady do života můžeme připomenout.

A nemusíme jen slovy, ale taky činem. Zkusme dneska v příštích dnech myslet na tu nápravu světa.

Prokažme někomu dobro, lásku – laskavost.

Pomožme někomu.

Usmějme se na druhé.

Řekněme druhému, že ho máme rádi.

Pane, uč nás být dobrými lidmi, uč nás pomáhat druhým, odpouštět, uč nás sebeovládání, uč nás přijímat tvou lásku a dávat ji druhým. Amen

Tento příspěvek napsal/a dne 15.11.2020 v rubrice Kázání.