KALENDÁŘ ŘÍJEN 2012

calendar2

Datum Co Kde Čas

středa 3. 10.

Biblická pro děti Fara 14:45

čtvrtek 4. 10.

Biblická hodina Fara 17:00

Schůzka rukodělného kruhu Fara 19:00

pátek 5. 10.

Konfirmační cvičení Fara 14:30

Schůzka mládeže

Fara 18:00

neděle 7. 10.

Bohoslužby pro děti a dospělé – Daniel Ženatý Kostel 09:00

úterý 9. 10.

Schůzka starší generace Fara 14:00

středa 3. 10.

Biblická pro děti Fara 14:45

čtvrtek 11. 10.

Biblická hodina

Fara

17:00

Schůze staršovstva Fara

18:15

pátek 12. 10.

Konfirmační cvičení Fara 14:30

Schůzka mládeže

Fara

18:00

neděle 14. 10.

Bohoslužby – Daniel Ženatý

Kostel

09:00

12.10.-14.10.

Pobyt střední generace v Herlíkovicích

středa 17. 10.

Biblická pro děti

Fara

14:45

čtvrtek 18. 10.

Setkání maminek s dětmi

Fara

09:30

Biblická hodina

Fara

17:00

pátek 19. 10.

Schůzka mládeže

Fara

18:00

neděle 21. 10.

Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně-

Daniel Ženatý

Kostel 09:00

Sborový den, společný oběd Fara

Instalace faráře Františka Plecháčka Kostel 14:30

středa 24. 10.

Biblická pro děti

Fara 14:45

čtvrtek 25. 10.

Biblická hodina

Fara

17:00

neděle 28. 10.

Bohoslužby – František Plecháček

Kostel

09:00

Sváteční varhanní koncert

Kostel

18:00

středa 31. 10.

Biblická pro děti

Fara

14:45

Tento příspěvek napsal/a dne 05.10.2012 v rubrice Kalendář.