KALENDÁŘ ŘÍJEN 2011

Datum Co Kde Čas
neděle 2. 10. Bohoslužby pro děti a dospělé- Daniel Ženatý Kostel 09:00
čtvrtek 6. 10.

Biblická hodina

Kancelář

17:00
 

Rukodělný kruh

Fara

19:00
pátek 7. 10.

Schůzka mládeže

Fara 18:00
sobota 8. 10. Mimořádná schůze staršovstva Fara 19:00
neděle 9. 10. Bohoslužby – Daniel Ženatý Kostel 09:00
pondělí 10. 10. Brigáda -úklid a stěhování po rekonstrukci fary Fara 15:00
úterý 11. 10. Setkání starší generace Fara 14:00
středa 12. 10. Biblická pro děti Fara 16:30
čtvrtek 13. 10. Konfirmační cvičení Fara 14:30
  Biblická hodina Fara 17:00
  Schůze staršovstva Fara 19:00
pátek 14. 10.

Schůzka mládeže

Fara 18:00
neděle 16. 10. Bohoslužby – Daniel Ženatý Kostel 09:00

středa 19. 10.

Biblická pro děti Fara 16:30

čtvrtek 20. 10.

Setkání maminek s dětmi

Fara

09:30

 

Biblická hodina

Fara

17:00

pátek 21. 10.

Schůzka mládeže

Fara

18:00

neděle 23. 10.

Neděle Díkčinění – Daniel Ženatý, Sborový den

Kostel

 

 

Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně,

 

 

 

společný oběd na faře, program pro děti

Fara

 

úterý 25. 10. Kavárnička starší generace Fara 14:00

čtvrtek 27. 10.

Biblická hodina Fara 17:00
neděle 30. 10. Bohoslužby – Daniel Ženatý Kostel 09:00

 

Tento příspěvek napsal/a dne 11.10.2011 v rubrice Kalendář.