Kalendář leden 2012

Datum Co Kde Čas
neděle 1. 1. Nový rok- bohoslužby s VP, Daniel Ženatý Kostel 09:00
středa 4. 1. Biblická pro děti Fara 16:30
čtvrtek 5. 1.

Biblická hodina

Fara

17:00
 

Rukodělný kruh

Fara

19:00
pátek 6. 1.

Schůzka mládeže

Fara 18:00
neděle 8. 1. Bohoslužby – Daniel Ženatý Kostel 09:00
pondělí 9. 1. Mimořádná schůze staršovstva Fara 18:00
úterý 10. 1. Setkání starší generace Fara 14:00
středa 11. 1. Biblická pro děti Fara 16:30
čtvrtek 12. 1. Biblická hodina Fara 17:00
  Schůze staršovstva Fara 18:00
pátek 13. 1.

Schůzka mládeže

Fara 18:00
neděle 15. 1. Bohoslužby – Daniel Ženatý Kostel 09:00
úterý 17. 1. Odpoledne deskových der Fara 17:00
středa 18. 1. Biblická pro děti Fara 16:30

čtvrtek 19. 1.

Setkání maminek s dětmi

Fara 09:30

 

Ekumenické modlitební shromáždění

Fara 18:00

pátek 20. 1.

Schůzka mládeže

Fara

18:00

neděle 22. 1.

Bohoslužby – Ladislav Beneš

Kostel

09:00

 

Schůzka střední generace

Fara

19:30

středa 25. 1.

Biblická pro děti Fara 16:30

čtvrtek 26. 1.

Biblická hodina

Fara

17:00

pátek 27. 1.

Seniorátní prvorepublikový ples

KD Dubina

19:00

neděle 29. 1. Bohoslužby – Daniel Ženatý Kostel 09:00
Tento příspěvek napsal/a dne 04.01.2012 v rubrice Kalendář.