KALENDÁŘ DUBEN 2014

calendar2

Datum

Co

Kde

Čas
středa 2. 4. Biblická pro děti fara 14:30
čtvrtek 3. 4. Bohoslužby v Domově důchodců u U Kostelíčka 15:00
Kostelíčka
Biblická hodina fara 18:00
Rukodělný kruh fara 19:00
pátek 4. 4. Schůzka mládeže fara 18:00
sobota 5. 4. Program pro děti s přespáním fara 17:00
neděle 6. 4. Bohoslužby pro děti a dospělé – František kostel 09:00
Plecháček
úterý 8. 4. Schůzka starší generace fara 14:00
Biblická hodina Horní Jelení 17:00
středa 9. 4. Biblická pro děti fara 14:30
čtvrtek 10. 4. Bohoslužby v Domově důchodců Dubina DD Dubina 15:00
Biblická hodina fara 18:00
Schůze staršovstva fara 19:00
pátek 11. 4. Schůzka mládeže fara 18:00
neděle 13. 4. Bohoslužby – Daniel Ženatý kostel 09:00
Bohoslužby Horní Jelení – Daniel Ženatý modlitebna 14:00
úterý 15. 4. Mytí oken kostel kostel 14:00
Zelený čtvrtek 17.4. Setkání maminek s dětmi fara 09:30
Bohoslužby v Domově důchodců u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00
Čtení velikonočního příběhu kostel 17:30
Velký pátek 18.4. Bohoslužby s vysluhováním svaté kostel 09:00
večeře Páně – Daniel Ženatý kostel 19:00
Neděle velikonoční Bohoslužby s vyluhováním svaté večeře kostel 09:00
20. 4. Páně František Plecháček Horní Jelení 13:30
Pondělí velikonoční Bohoslužby kostel 09:00
21. 4.
úterý 22. 4. Biblická hodina fara 14:00
středa 23. 4. Biblická pro děti fara 14:30
čtvrtek 24. 4. Bohoslužby v Domově důchodců Dubina DD Dubina 15:00
Biblická hodina fara 18:00
Biblická hodina pro starší mládež fara 19:30
pátek 25. 4. Schůzka mládeže fara 18:00
neděle 27. 4. Bohoslužby kostel 09:00
Schůzka střední generace fara 19:30
pátek 30. 5. Biblická pro děti fara 14:30

Tento příspěvek napsal/a dne 02.04.2014 v rubrice Kalendář.