KALENDÁŘ ČERVEN 2015

calendar2

Datum

Co

Kde

Čas

úterý 2. 6. Mistru Janu Husovi s láskou- koncert Kostel 19:00
středa 3. 6. Angličtina fara 14:00
Biblická pro děti fara 15:00
Konfirmační cvičení fara 16:00
čtvrtek 4. 6. Setkání maminek s dětmi fara 09:30
Angličtina fara 14:00
Bohoslužby v Domově důchodců Dubina DD Dubina 15:00
Biblická hodina fara 18:00
pátek 5. 6. Schůzka mládeže fara 19:00
sobota 6. 6. Program pro děti, přespávání na faře fara 10:00
neděle 7. 6. Bohoslužby pro děti a dospělé – František Plecháček kostel 09:00
úterý 9. 6. Schůzka starší generace fara 14:00
Biblická hodina Horní Jelení 17:00
středa 10. 6. Angličtina fara 14:00
Biblická pro děti fara 15:00
Konfirmační cvičení fara 16:00
čtvrtek 11. 6. Bohoslužby v Sanatoriu TOPAS Holice 14:00
Angličtina fara 14:00
Bohoslužby v Domově důchodců u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00
Setkání k zakončení pravidelné práce ve sboru fara zahrada 18:00
pátek 12. 6. Schůzka mládeže fara 19:00
neděle 14. 6. Bohoslužby – Daniel Ženatý kostel 09:00
Bohoslužby Horní Jelení – Daniel Ženatý modlitebna 11:00
Seniorátní setkání pěveckých sborů Hradiště 15:00
středa 17. 6. Angličtina fara 14:00
Konfirmační cvičení fara 16:00
čtvrtek 18. 6. Angličtina fara 14:00
Bohoslužby v Domově důchodců Dubina DD Dubina 15:00
Schůze staršovstva Jelení 19:00
pátek 19. 6. Schůzka mládeže fara 19:00
neděle 21. 6. Bohoslužby František Plecháček kostel 09:00
úterý 23. 6.

Mistře Jane, co my s tebou po šesti stech letech?

Zamyšlení Daniela Ženatého

kostel 19:00
středa 24. 6. Angličtina fara 14:00
Konfirmační cvičení fara 16:00
čtvrtek 25. 6. Angličtina fara 14:00
Bohoslužby v Domově důchodců u Kostelíčka U Kostelíčka 15:00
pátek 26. 6. Schůzka mládeže fara 19:00
neděle 28. 6. Bohoslužby František Plecháček kostel 09:00
Bohoslužby Horní Jelení – František Plecháček modlitebna 11:00

Tento příspěvek napsal/a dne 16.06.2015 v rubrice Kalendář.