KALENDÁŘ KVĚTEN 2013

calendar2

Datum

Co

Kde

Čas
čtvrtek 2. 5. Biblická hodina fara 18:00
Rukodělný kruh fara 19:00
pátek 3. 5. Schůzka mládeže fara 18:00
neděle 5. 5. Bohoslužby pro děti a dospělé – Daniel Ženatý kostel 09:00
čtvrtek 9. 5. Nanebevstoupení Páně – bohoslužby kostel 18:00
Schůze staršovstva fara 19:00
pátek 10. 5. Schůzka mládeže fara 18:00
neděle 12. 5. Bohoslužby – František Plecháček kostel 09:00
úterý 14. 5. Schůzka starší generace fara 14:00
středa 15. 5. Biblická pro děti fara 14:45
čtvrtek 16. 5. Setkání maminky a děti fara 09:30
Biblická hodina fara 18:00
pátek 17. 5. Schůzka mládeže fara 18:00
sobota 18. 5. Brigáda- úklid kostela, fary 09:00
Varhanní koncert – Petr Vacek kostel 17:00
neděle 19. 5. Svatodušní neděle, bohoslužby s vysluhováním kostel 09:00
svaté večeře Páně – František Plecháček
středa 22. 5. Biblická pro děti fara 14:45
čtvrtek 23. 5. Biblická hodina fara 18:00
pátek 24. 5. Noc Kostelů kostel 20:00
neděle 26. 5. Bohoslužby – Daniel Ženatý kostel 09:00
Schůzka střední generace fara 19:30
středa 29. 5. Biblická pro děti fara 14:45
čtvrtek 30. 5. Biblická hodina fara 18:00
pátek 31. 5. Schůzka mládeže fara 18:00

Tento příspěvek napsal/a dne 02.05.2013 v rubrice Kalendář.