Kalednář na duben 2011

Datum

Co

Kde

Čas

pátek 1. 4.

Schůzka mládeže fara 18:00

neděle 3. 4.

Bohoslužby – Filip Ženatý kostel 09:00

pondělí 4. 4.

Konfirmační cvičení fara 17:00

úterý 5. 4.

Schůze staršovstva fara 18:00

středa 6. 4.

Biblická pro děti fara 16:00

čtvrtek 7. 4.

Biblická hodina fara 17:00

Rukodělný kruh fara 19:00

pátek 8. 4.

Schůzka mládeže fara 18:00

neděle 10. 4.

Bohoslužby – Daniel Ženatý kostel 09:00

Ustavení nového saršovstva

pondělí 11. 4.

Konfirmační cvičení fara 17:00

úterý 12. 4.

Schůzka starší generace fara 14:00

středa 13. 4.

Biblická pro děti fara 16:00

čtvrtek 14. 4.

Brigáda před rekonstrukcí fara 16:00

neděle 17. 4.

Bohoslužby – Marie Medková kostel 09:00

pondělí 18. 4.

Konfirmační cvičení fara 17:00

Zelený čtvrtek

21. 4.

Setkání maminky a děti fara 09:30
Čtení velikonočního příběhu kostel 17:30

Velký pátek

22. 4.

Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně kostel 09:00
Bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně kostel 19:00
Schůzka mládeže fara 18:00

Neděle velikoční

24. 4.

Bohoslužby s vysluhování svaté veče Páně- kostel 09:00
Daniel Ženatý

Pondělí velikonoční

25. 4.

Bohoslužby kostel 09:00

úterý 26. 4.

Kavárnička starší generace fara 14:00

středa 27. 4.

Biblická pro děti fara 16:00

čtvrtek 28. 4.

Biblická hodina fara 17:00

pátek 29. 4.

Schůzka mládeže fara 18:00

Tento příspěvek napsal/a dne 01.04.2011 v rubrice Kalendář.