Jsme s Ukrajinou – povzbuzení k naději a solidaritě

Milí přátelé, bratři a sestry,

apoštol Pavel napsal:

„Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

Mějte porozumění jeden pro druhého.

Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.“ Ř 12,12-17 

Jsme zdrceni děním na Ukrajině.

Bojíme se a nechápeme, jak ruský prezident agresivně prosazuje svou moc a napadá svobodnou zemi.

Myslíme na Ukrajinu a její obyvatele, pláčeme.

Přemýšlíme, co v této situaci dělat, jak můžeme pomoci.

Přemýšlíme i o tom, co nás čeká.

Je teď důležité nenechat se sevřít strachem, ale otevřít svá srdce, spojit se a být solidární. Důvěřujme v Boží moc.

Prosíme Vás všechny:

  • Modlete se spolu s námi za Ukrajinu, za Ukrajince, kteří utíkají ze země, i za ty, kteří tam zůstanou. Modleme se za naše krajany v Bohemce a Veselinivce.
  • Potěšujme a povzbuzujme Ukrajince, kteří žijí zde s námi. Dejme jim najevo, že jsme tu pro ně.
  • Modleme se za vojáky, lékaře i humanitární pracovníky, kteří jdou nasazovat své životy.
  • Modleme se za ty, kteří v Rusku tuhle děsivou válku nechtějí. A modleme se za Rusko, aby dokázalo jít jinou cestou, než na kterou se právě (a v dějinách opakovaně) vydalo.
  • Buďme obezřetní vůči mediální dezinformační rétorice, kterou putinovské Rusko vede a povede.
  • Buďme štědří – Diakonie ČCE a další humanitární organizace vyhlásily sbírku, která poslouží při případné evakuaci uprchlíků. Náš sbor se ke sbírce připojí tuto neděli a dalších 14 dní. Přispět můžete zde.
  • Staršovstvo našeho sboru rozhodlo nabídnout sborové prostory v Pardubicích a Horním Jelení jako zázemí pro evakuaci osob nebo sklad věcí. Hledáme i možnosti pro ubytování uprchlíků.
  • Buďme pohostinní. Vedení církve mapuje naše možnosti ubytování uprchlíků zde v Čechách. Citujeme z dopisu, který najdete v příloze: „S konkrétní prosbou se proto obracíme také na vás. Prosíme, dejte nám vědět, zda a v jakých počtech byste byli schopni poskytnout zázemí lidem na útěku před válkou, pokud by se ukázalo, že je toho v České republice třeba.“  
  • Prosíme, kdo byste byli ochotni někoho ubytovat, zapisujte se zde.
  • Příští týden začíná postní období. Komu je tento způsob modlitby a solidarity blízký, držme půst za Ukrajinu.

Přejeme Vám Boží pokoj do této nepokojné doby.

Vaši:

Hana Ducho, farářka

Milan Chyba, kurátor

Hana Capoušková, místokurátorka

Tento příspěvek napsal/a dne 25.02.2022 v rubrice Jak žijeme, Modlitba na tento týden, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.