Ekumenické bohoslužby

Od ČT 25. 2. 2021 budou probíhat v našem kostele ekumenické bohoslužby s reflexí současné pandemické situace s názvem „Potkáváme se a dohromady tvoříme jednu společnost“.

Bohoslužby povedou místní kazatelé, pozváni jsou také zajímaví hosté, budeme zpívat Taizé písně.

Chceme se tím otevřít i městu a veřejnosti – zvát hosty k promluvě atd.

Bohoslužby budou vždy poslední čtvrtek v měsíci od 18hod až do června a nahrazují biblickou hodinu.

Můžete je sledovat on-line pod stejným odkazem jako nedělní bohoslužby.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.02.2021 v rubrice Kázání, Modlitba na tento týden, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.