Ekumenická modlitební shromáždění

11.1; 13.1.; 19.1.; 23.1

Středa 11. 01. CÍRKEV BRATRSKÁ – Archa, Lonkova 512, Stanislav Lanc

Pátek 13. 01. CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, Labská 377, Daniel Ženatý

Čtvrtek 19. 01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, Sladkovského 638, Antonín Forbelský

Pondělí 23. 01. Římskokatolická církev, kostel sv. Jana Křtitele, Samuel Jindra

Setkání začínají vždy v 18:00 hod.

Program připravují a srdečně zvou zástupci:

Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské, Českobratrské církve evangelické, Křesťanského společenství, Římskokatolické církve, Slova života.

Tento příspěvek napsal/a dne 19.01.2012 v rubrice Pozvánky sbor.