Díkčinění, sborový den

10V neděli 18. října 2009 jsme měli sborový den.  Pozvali jsme hosta, sestru farářku Hanu Pfannovou z Mělníka. Dopoledne jsme slavili bohoslužby Díkčinění, po společném obědě byla  odpoledne přednáška Hany Pfannové – Příběh Židů v obrazech Marca Chagalla, Hana Pfannová. K večeru pak koncert  vokální skupiny Geshem.

131112

Tento příspěvek napsal/a dne 20.10.2009 v rubrice Jak žijeme.