Pomáháme Ukrajině 🇺🇦

Pastýřský list synodního seniora k válce na Ukrajině


„Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory doprostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho.“ Žalm 46,1-3

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 27.02.2022 v rubrice Jak žijeme, Kázání, Modlitba na tento týden, Ohlášky.

Ohlášky 27.2.2022

Čtení: Ester 4,1-4,13-17Sbírka:
Text: Jan 14,1Účast:
Písně: 247,158,270,406,549,718VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 27.02.2022 v rubrice Ohlášky.

Jsme s Ukrajinou – povzbuzení k naději a solidaritě

Milí přátelé, bratři a sestry,

apoštol Pavel napsal:

„Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

Mějte porozumění jeden pro druhého.

Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.

Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.“ Ř 12,12-17 

Jsme zdrceni děním na Ukrajině.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 25.02.2022 v rubrice Jak žijeme, Modlitba na tento týden, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 20.2.2022

Čtení:Řím 12, 17-21Sbírka:
Text:Gn 26, 15-25Účast:
Písně:247,116,585,290,425VP:
KazatelMartin Kocanda 

Děkujeme Martinu Kocandovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka Hana Ducho je nemocná. Od pondělka však nastupuje do práce.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 20.02.2022 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 13.2.2022

Čtení: L 10, 17-20Sbírka:
Text:L 10, 21Účast:
Písně:247,637,315,188,284VP:
KazatelKristýna Sobotková 
(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 15.02.2022 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 6.2.2022

Čtení: Ezechiel 37, 1 -14Sbírka:
Text: R 8, 6-12Účast:
Písně: 245,244, 260, 689 426VP:
KazatelPetr Vacíř 
(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 06.02.2022 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 30.1.2022

Čtení: Gen 2, 4-25 Sbírka:  
Text: Mt 16,13-23 Účast:  
Písně:  246,116,585,290,425 VP:  
Kazatel  Hana Ducho   
(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 30.01.2022 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 23.1.2022

Čtení:Iz 6,1-11Sbírka:
Text:Lk 5,1-8Účast:
Písně:246, 178, 315, 316, 426VP:
KazatelJiří Zedníček 

Děkujeme bratru Jiřímu Zedníčkovi, vojenskému kaplanovi, za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 23.01.2022 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 16.1.2022

Čtení:J 2,01-11Sbírka:
Text:1.Kor 2,1-10Účast:
Písně:426, 79, 403,303,425VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 17.01.2022 v rubrice Ohlášky.