Vánoční balíčky 2017

Vánoční balíčky 2017

Milé sestry, milí bratři,

i v letošním adventu chceme připravit vánoční balíčky pro lidi v nouzi, a ty, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval – klienty Nízkoprahového denního centra, obyvatele azylových domů, domu na půli cesty a pro psychicky nemocné lidi, kteří žijí v Domově pro seniory u Kostelíčka. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.12.2017 v rubrice Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Adventní koncert 3. 12. 2017 17hod

Tento příspěvek napsal/a dne 27.11.2017 v rubrice Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 26. 11. 2017

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme jáhnovi Michalovi Brandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.11.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 19. 11. 2017

Čtení: Matouš 4, 12 – 22 Sbírka:
Text: Ez 36, 26 – 28 Účast:
Písně: 50   249, 1-3   675, 1-3   678, 1-3   489
Kazatel: Gerhard Frey Reininghaus

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme bratru Gerhardu Reininghausovi za službu při dnešních bohoslužbách. Bratr Reininghaus je referentem  oddělení ekumenických a zahraničních vztahů při ústřední církevní kanceláři Českobratrské církve evangelické v Praze. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 20.11.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 12. 11. 2017

Čtení: Deuteronomium (5.Mojž.)6, 1-9 Sbírka:
Text: Mk 12, 28 – 34 Účast:
Písně: 111, 161, 152, 379, 635, 582
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.11.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 5. 11. 2017

Čtení: Žalm 107, 23-32 Sbírka: 2640Kč
Text: Mk 4, 35-41 Účast: 80 / 18
Písně: 177-1; 694, 631, 200, 607, 489
Kazatel: Hana Ducho

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme sestře farářce Haně Ducho za službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme mezi námi i jejího manžela. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.11.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 29. 10. 2017

Čtení: Iz 41, 8-14 Sbírka:
Text: Mt 28, 16-20 Účast:
Písně: 177   33   368   660   635   419
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme bratru faráři Františku Plecháčkovi  za službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 31.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Setkání mládeže 1. 12. 2017

Přátelé, kamarádi, zveme Vás na velké setkání pardubické mládeže.

1. 12. 2017 v 18h na faře v Pardubicích (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 24.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Mládež, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Oznámení

Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová ve čtvrtek 19. 10. 2017 nastoupila na šestitýdenní praxi ve sboru Reichenbergu (u Drážďan). V kanceláři ji částečně zastupuje Hana Capoušková, která bude v kanceláři přítomna vždy ve středu od 8 do 11 hodin. V případě pohřbu se obracejte na administrátorku sboru Annu Lavickou.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 22. 10. 2017

Čtení: Iz 51, 3÷8 Sbírka:
Text: Mk 1, 29÷39 Účast:
Písně: 103-1; 36; 681; 192; 673; 487
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 22.10.2017 v rubrice Ohlášky.