Nekonání bohoslužeb

Milé sestry, milí bratři,  

vláda 12. 3. 2020 vyhlásila stav nouze v České republice a s ním zákaz veškerých shromáždění nad 30 účastníků.

V souvislosti s tím vydala své doporučení také Synodní rada ČCE, aby ve všech sborech naší církve byly po dobu trvání stavu nouze zrušena všechna bohoslužebná shromáždění, včetně výročních sborových shromáždění.

Proto Vám touto cestou dáváme na vědomí, že se v Pardubicích ani Horním Jelení prozatím nebudou konat bohoslužby tuto a příští neděli (tj. 15. 3. a 22. 3.).

(celý příspěvek »)

Modlitba 49. týden 2014

DSC_4717František Plecháček

Bože nových počátků, děkujeme, že ses nám neuzavřel, když jsme se k tobě otočili zády. Děkujeme, že stále pamatuješ na své stvoření. Bože, bohatý v lásce a milosrdenství, děkujeme, že jsi stále na cestě (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.12.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 48. týden 2014

IMG_20140922_110159Jiří Doležal

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit, nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 27.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 47. týden 2014

BK šestidílka_2 1580 (3)Jiří Doležal

Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! … Ve tmách vzchází přímým světlo; Bůh je milostivý, (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 19.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 46. týden 2014

DSC_0292Jiří Doležal

Hospodine, náš Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi vždycky přebýval uprostřed svého lidu a zjevovals mu své milosrdenství. Nám jsi je zjevil v Pánu Ježíši Kristu. Nestačíme vnímat, nestačíme si pamatovat, čím vším (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 45. týden 2014

DSC_9996František Plecháček

Děkujeme ti, Hospodine, náš nebeský Otče, že nad námi bdíš – ať už se právě potýkáme s problémy v práci, a nebo zasedáme k prostřenému stolu, ať musíme být s horečkou v postýlce, a nebo dovádíme (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 07.11.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 42. týden 2014

Posaunenchor Genkingen 31.5.2012 029František Plecháček

Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti za tento den, za vzácnou příležitost ke společným modlitbám a zpívání, ke společnému naslouchání a přemýšlení nad tvým slovem. Děkujeme za bratry a sestry ve společné víře, za své rodiny, přátele a kamarády, za lidi, kteří jsou tady (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.10.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 41. týden 2014

DSC_4717František Plecháček

Přicházíme k tobě, Hospodine, z blízka i z dálky, ze svých domovů, pracovišť a škol. Přinášíme si s sebou své otázky i pochybnosti, svou únavu z věcí, s nimiž se nám nedaří hnout. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že jsi ochoten vyslechnout i to, s čím nás druzí (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 06.10.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 38. týden 2014

IMG_6987Daniel Ženatý, farář

Kriste, prosíme za všechny, kdo neladí do maloměstského obrazu slušného občana.Dej jim trpělivost, ať vydrží mnohé neomalené úšklebky. Prosíme za ty, s nimiž je společné soužití skutečně složité. Ať proto, že jsou rozmazlení, nebo popudliví a nesnášenliví. Nebo zlí. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 15.09.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 37. týden 2014

bohoslužby na pondělí velikonoční, kázal D. Antalík 9.4.2012 022Daniel Ženatý, farář

Bože, vděčíme ti za svůj život.Posiluj v nás naději, že to dobré, co jsi stvořil, se prokáže jako mocnější než to zlé, co život ničí. Toužíme, aby to tak bylo! Prosíme tě, vyslyš nás pro Kristovy zásluhy. Amen (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.09.2014 v rubrice Modlitba na tento týden.