Modlitba, 9. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Naše oči vzhlížejí k Hospodinu, našemu Bohu dokud se nad námi neslituje. (Ž 123)  Hospodine, ty jsi Bůh nejvýš milosrdný. Kdykoli jsme volali o pomoc, ty jsi nás vyslýchal. Blaze všem, kteří v tebe doufají. Prosíme tě, otvírej naše oči i uši, abychom i my (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 28.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba, 8. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na všechna dobrodiní jeho, Ž 103   Hospodine, můj Bože a Otče! Nedokážu se rozpomenout na všechna tvá dobrodiní, která jsi mi po celý můj život prokazoval. Já jsem (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 23.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba, 7. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

„Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně“ (Ž 109; 6,19).    Kdykoli jsme i my ze své tísně k tobě volali, Hospodine, ty jsi nás slyšel a vysvobodil jsi nás. Proto se i dnes můžeme modlit a tobě děkovat. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 14.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba, 6. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

„Hospodin je světlo mé a spasení mé, koho se budu báti“ (Ž 27, 1).  Bože, náš milý nebeský Otče! Ty jsi v Ježíši Kristu dal světu světlo, které žádné tmy nedokážou pohltit. My však se těch temnot bojíme. Jsme slabí na všechno zlo (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 08.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba, 5. týden 2011

připraveno péčí faráře Jiřího Doležala

„Jako se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteří se ho bojí“  Ž 103,13  Bože, náš milý nebeský Otče! Děkujeme ti, že smíme být tvými dětmi. Prosíme, posiluj naši víru, abychom každý den prožívali (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 02.02.2011 v rubrice Modlitba na tento týden.

Modlitba 16. týden 2012

vytvořeno péčí faráře Jiřího Doležala a kurátorky Hany Capouškové

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí …Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne v rubrice Modlitba na tento týden.