Kázání – 11.1.2009

Text: Mt 3,13-17 | Kazatel: Daniel Ženatý
Jan Křtitel kázal na poušti. Bůh je živý. Jedná. Berte ho vážně. Začíná Boží akce na záchranu člověka. Chce člověka zachránit před smrtí. Chce ho přitrhnout k sobě. Sám přichází a ujímá se vlády nad světem. Jednou to jasné, patrné. Ta chvíle se blíží. Každou minutou. Jan je naléhavý. Lidi vzpamatujte se. Odhoďte zlé věci. Přestaňte se vším, co vás vzdaluje od Boha. Je to nezbytné, protože Bůh přichází. Zbavte se vin. Zbavte se zlých věcí. Přiznejte je před Bohem. Vyznejte. Přijměte odpuštění. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 11.01.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 4.1.2009

Text: Gn 47 | Kazatel: Daniel Ženatý
Josef oznámil faraonovi, že jeho otec a bratři a dobytek a vše co mají jsou v Egyptě v zemi Gošenu. Josef dbá na Hospodina a zároveň ví, jak moudře jednat. Informaci předat, jsou tady, je důležité. Nejvíc nepokojů doma . Chybí informace. Mně se nikdy nic neřekne. Proč jsi mi to neřekl, neřekla. Kdybych to věděl tak. I když už o tom spolu mluvili, Josef to moudře uzavře – jsou tu. A faraon to ví a až si někdo bude stěžovat, jako to že se tam nacpali nějací diví lidé – řekne, vím o tom. Včasná informace tvoří bezpečí pro Faraona, Jákoba a jeho rodinu, pro Josefa. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 04.01.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 01.01.2009, Nový rok

Bible_1Text: 1 Král 18 a 19, příběh Eliáše na hoře Karmel.

Boží prorok Eliáš. Dobrý muž. Věřil Hospodinu a spoléhal na něj. A Král Achab. Někdy zlý, někdy dobrý, trochu zbabělý a trochu slaboch.. Jeho žena Jezábel. Zlá intrikářka. Jednoznačně proti Bohu, vůbec se tím netají.
Tak to bude velmi pravděpodobně bude i v roce 2009. Budou se v něm vyskytovat lidé dobří a spolehliví, Boha poslouchající. Věrní. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a dne 01.01.2009 v rubrice Kázání.