Kázání 5.12.2021

Kázání: Sám Bůh nám dává znamení (Iz 7,14)

Druhá adventní neděle

Pardubice 5. 12. 2021

Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 06.12.2021 v rubrice Kázání.

Kázání 21.11.2021

Kázání: O deseti družičkách (Mt 25, 1-13)

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 24.11.2021 v rubrice Kázání.

Služby pro osoby bez přístřeší

S blížící se zimou se v našem městě i v okolí kostela vyskytují lidé, kteří požadují peníze či jiné dary jako pomoc v nouzi. Pouhé darování peněz však problémy těchto lidí nevyřeší, naopak spíše zhorší. Může v nich vyvolat závislost na darujících a snížit zájem o skutečné řešení své situace. Staršovstvo nedoporučuje darovat peníze či jiné dary těmto lidem, ale je samozřejmě věcí každého, jak se rozhodne. V našem městě je řada organizací, které lidem bez přístřeší profesionálně pomáhají. Prosíme, odkazujte na jejich pomoc, případně tyto organizace podpořte. Bližší informace najdete na letáku u vchodu, na nástěnce a zde – elektronický leták ve formě PDF.

Tento příspěvek napsal/a dne 22.11.2021 v rubrice Kázání, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor, Sborové dopisy.

Kázání 17.října 2021

Kázání: O Boží stavbě 1 Kor 3,9-15

Výroční sborové shromáždění

Pardubice 17. 10. 2021

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 18.10.2021 v rubrice Kázání.

Kázání 26. 9. 2021

Kázání: Zvědové v zemi zaslíbené

Numeri 13,1-2.21-33 a 14,1-8

Pardubice 26. 9. 2021

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2021 v rubrice Kázání.

Kázání 19. 9. 2021

Kázání: Vzkříšení syna naimské vdovy Lk 7,11-14

Pardubice 19. 9. 2021

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 29.09.2021 v rubrice Kázání.

Kázání 20. 6. 2021

Hana Ducho

Kázání: O bratrské lásce

Čtení: Genesis 33; Text: Ř 12,10

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 23.06.2021 v rubrice Kázání.

Ekumenické bohoslužby

Milé sestry, milí bratři,

ve středu 26. května od 18 hodin se uskuteční další ekumenické bohoslužby Potkáváme se, tentokrát v pardubickém sboru Církve adventistů sedmého dne.

Hostem bude psychoterapeut Samuel Jindra a promluví na téma rodina v covidové době. 

Připojit se můžete přes tento odkaz.

Kázání 23. 5. 2021

Kázání: Údolí suchých kostí

Ezechiel 37, 1-14

Svatodušní neděle

Pardubice 23. 5. 2021

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 25.05.2021 v rubrice Kázání.

Kázání 9. 5. 2021

Hana Ducho

Kázání: Jan 15, 1-11 Vinný kmen

(celý příspěvek »)
Tento příspěvek napsal/a dne 12.05.2021 v rubrice Kázání.