Brigáda na faře!

Přijďte pomoci v pondělí 10.10. od 15.00 na faru! Potřebujeme každou ruku a nohu! Máme krásně opravenou faru, je třeba nanosit zpět věci z půdy a sklepa, uklízet, umývat, natírat.

Také byt v 669, který připravujeme pro manžele Plecháčkovy, je nutné uklidit.

Těšíme se! na Vás, když nepřijdete, budete nám chybět!

Za staršovstvo Daniel Ženatý, farář

Tento příspěvek napsal/a dne 08.10.2011 v rubrice Jak žijeme.