BRA – DE – CZ

Praha – Pardubice – Svratouch 14. 8. – 28. 8. 2010
Třetí setkání mladých lidí z protestantských církví z Brazílie (z oblasti Sao Paula), Německa (z oblasti Lennep, Leverkusen) a České republiky. První se konalo v Kolíně nad Rýnem v roce 2007 při Kirchentagu, druhé v Brazílii o rok později.Cílem je představit prostřednictvím rozmanitého programu život křesťanů a so­ciální podmínky v dané zemi, její historii a život církve a něco z oblasti kulturní. Důraz je kladen na pěstování ekumenických vztahů, které přesahují místní ro­vinu a pomáhají překonávat nejen církevní, ale i historické, kulturní a soci­ální bariéry.
V České republice se budou mladí lidé pohybovat ve třech rozmanitých lokalitách – Praze, Pardubicích a Svratouchu. Na programu je jak prohlídka pražských a pardubických pamětihodností, tak některých zařízení Diakonie, přednáška o historii a současnosti života církví, účast na bohoslužbách, setkání se sbory. Především zahraniční účastníci chtějí spolu s českými navštívit místa, která svým způsobem symbolizují tragické události česko-německých dějin, Terezín a Ležáky, a hovořit s pamětníky. Navštíví též Denní centrum Svítání v Nemošicích, kde mají s jeho klienty strávit dopoledne při výrobě ručního papíru. Nikoli vedlejší je skutečnost, že zahraniční účastníci budou v Pardubicích ubytováni v místních rodinách, aby alespoň trochu poznali zdejší svět rodiny.
Ve Svratouchu budou účastníci ubytováni na podlaze zdejší krásně zrenovované fary. I když prostředí Vysočiny nabízí více možností ke sportu a procházkám, je zde na programu také exkurze do života evangelíků, a to v tolerančních sborech Telecí a Daňkovice. V plánu je rovněž návštěva Litomyšle.
Největší břemeno finančních nákladů na sebe vzala strana německá a brazilská. Menšími, a přece významnými obnosy na straně české přispěli Pardubický kraj a Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové. Rovněž sami účastníci musí přispět.

ThDr. Ladislav Beneš

LadislavBenes@seznam.cz

V Pardubicích 12. 8. 2010

Tento příspěvek napsal/a dne 14.08.2010 v rubrice Jak žijeme.