Ohlášky 20.11.2016

Čtení: Mt 25, 31-46 | Text: Mt 25, 40 | Písně: 138  72  515  477  517 | Kazatel: Jiří Doležal | Sbírka:  1.814,- Kč  | Účast: 60/4

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Dnes odpoledne v 15 hodin se koná v Praze, v kostele u Salvátora instalace br. faráře Dalibora Antalíka.

P. Queisnerová má dnes dovolenou.

Od dnešní neděle začínají zkoušky na vánoční hru, prosíme ty, kdo účinkují ve vánoční hře, aby se zdrželi v kostele.

Zpěváci budou mít zkoušku na faře u harmonia.

V příštím týdnu se budou konat obvyklá shromáždění. Kromě nich připomínáme:

  • v úterý od 14 hodin – bude na faře odpolední biblická hodina
    • ve čtvrtek  24. 11. v 15.00 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka
    • a v 19.30 hod. se sejdou na faře třicátníci

V pátek 25. listopadu v 18 hodin začíná seniorátní setkání mládeže v České Třebové, na které v sobotu navazuje florbalový turnaj.

Neděle 27. listopadu je první neděle adventní – budou bohoslužby s vysluhováním sv. večeře Páně.

Poslouží při nich bratr jáhen Michal Branda.

Po bohoslužbách bude na faře zahájen dobročinný bazar. Prosíme, přispějte do bazaru podle svých možností a darujte různé rukodělné výrobky, pečivo, cukroví nebo zpracované plody ze zahrad. Výrobky doneste v týdnu na faru – do kanceláře.

Bazar se bude na faře připravovat v sobotu 26. listopadu od 18 hodin – pomocníci ať se přihlásí u Pavly Queisnerové.

I v letošním adventu chceme připravit vánoční balíčky pro lidi v nouzi a ty, kteří nemají nikoho, kdo by je obdaroval – pro klienty nízkoprahového denního centra, domu na půli cesty, obyvatele azylových domů a psychicky nemocné lidi, kteří žijí v růžovém domě v Domově pro seniory u Kostelíčka. Balíčky připravujeme ve spolupráci s okolními sbory našeho seniorátu i se sbory v ekuméně.

Vzadu je plakátek s informacemi.   Ty z vás, kdo se do této aktivity zapojíte, prosíme, napište se na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků budete ochotni připravit.  Děkujeme.

V úterý se na faře vařila čočková polévka s párkem pro bezdomovce – vydalo se 55 porcí. Vařili Pavel Capoušek, bratr Kafka a Markéta Janouchová.  Další polévka se bude vařit ve čtvrtek

1. prosince.

I letos chceme podpořit práci v lozickém sboru. Ještě po dvě listopadové neděle můžete odevzdávat peníze do domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu u PQ. Děkujeme.

Vzadu na lavici jsou k vyzvednutí  sborové dopisy – je to pozvánka na adventní a vánoční shromáždění. Prosíme ty z vás, kdo dopisy roznášíte, abyste si je vyzvedli.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na rozhovor při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 20.11.2016 v rubrice Ohlášky.