Ohlášky – 29.8.2010

Čtení: Mk 10,17-22  |  Text: Gn 32  |  Písně: 166; 65; 675; 622; 678; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 103  |  Sbírka: 2.245,-

 

Ve věku nedožitých 89 let zemřela sestra Marie Kynclová. Její pohřeb se konal v pátek v Krouně. Prosíme Pána Boha, aby potěšoval zarmoucené.

 

Včera byli v našem kostele oddáni Marie Jelínková z Pardubic a Michal Soukup z Lysé nad Labem. Přejeme novomanželům, aby je Pán Bůh provázel na jejich společné cestě životem.

 

V pátek skončilo česko-německo-brazilské setkání mládeže. Děkujeme všem, kdo je podpořili.

A děkujeme především těm, kdo ho připravili a věnovali mu celých 14 náročných dní.

 

Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci u varhan k nácviku písně na konfirmaci.

 

Odpoledne od 16.30 jsou zváni zájemci o sport, především volejbal a fotbal, na farskou zahradu.

 

Biblická hodina se poprvé po prázdninách koná až další čtvrtek 9. září v 17 hodin na faře.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin na faře.

 

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží bratr Ladislav Beneš. Náš bratr farář Daniel Ženatý bude z pověření Synodní rady v Německu na synodu v Duisburgu.

 

Příští neděli vykonáme celocírkevní sbírku na školy evangelické akademie. Evangelickou akademii tvoří 6 škol. Zřizovatelkou těchto škol je naše církev. Sbírka pomáhá školám s nutnou výbavou pro jejich provoz.

 

Staršovstvo se sejde další týden 7.září v 18 hodin

 

V sobotu 18. září se v Trnávce koná seniorátní setkání všech generací. Doporučujeme účast na této akci, která se bude v našem seniorátu konat poprvé. Chceme, abychom se sešli, bez rozdílu věku, jako evangelíci tohoto kraje a místa.

Program je na nástěnce. Pořadatelé náročné akce nás žádají, abychom se přihlásili – aby byl zajištěn oběd pro každého. Můžeme se hlásit tuto a příští neděli. Prosíme, pište se vzadu na papír.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na povodně. Vynesla 12.096,- a jednotlivé dary 1.000,- a 3.000, a 2 x500, Všem Vám děkujeme. Sbírka byla zaslána na povodňový účet Diakonie naší církve. Na povodňovém kontě Diakonie ČCE bylo k 19.8. – 631 000 Kč,

prostřednictvím DMS lidé poslali 413 000 Kč, celkem tedy k 19.8. částku 1 044 000 Kč. Výtěžek sbírky bude rozdělen – jako v minulých letech – konkrétním lidem a domácnostem, jež povodně postihly.

 

U příležitosti křtu věnovali manželé Svobodovi dar na potřeby sboru 3.000,- Kč

 

Vítáme hosty v našem shromáždění, nás všechny zvou novomanželé Soukupovi na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 30.08.2010 v rubrice Ohlášky.