Ohlášky – 4.7.2010

Čtení: L 5,1-11  |  Text Gn 29,1-14  |  Písně: 138; 85; 642; 198; 259; 700  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 64/2  |  Sbírka 2.248,-

 

Dnes odpoledne ve 14 hodin se na Růžovém paloučku u Litomyšle koná vzpomínková slavnost na ty, kteří v minulosti pro víru museli opustit svoji vlast. Shromáždění osloví také bratr farář Jiří Doležal. Pozvánka visí vzadu v kostele.

 

Služba v kanceláři bude po dobu prázdnin vždy ve středu mezi 8 a 11 hodinou.

 

Dnes odpoledne začíná letní tábor našeho sboru. Tábořiště je u Radešínské Svratky na Vysočině. Na tábor jedou také pastorační pracovnice Pavla Queisnerová a bratr farář Daniel Ženatý. Celkem jede 11 dospělých a 22 dětí.

 

Příští neděli zde bude kázat bratr farář Daniel Ženatý, který na neděli přijede z tábora do Pardubic.

 

Ve dnech 14.-28.srpna se bude konat brazilsko-německo-české setkání mládeže. Náš sbor bude hostit asi třicetičlennou skupinu mladých lidí, mezi nimi 8 bratří sester a bratří z našeho sboru, ve dnech 18.-23.8. Bližší informace jsou vyvěšené vzadu v kostele na okně místnosti pro děti a na faře. Organizátoři Vás prosí o pomoc a podporu – konkrétně možnost ubytování v rodinách, zapůjčení matrací a spacáků či finanční dary. Zapsat se můžete na oranžový papír, rovněž na okně místnosti pro děti. Děkujeme Vám.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond

 

V minulém týdnu jsme s vděčností a poděkováním obdrželi na stavební fond tyto dary:

manželé Capouškovi 2x 2.500 Kč; dále dary 2000 a 1.500 Kč

 

pravidelnými měsíčními platbami v bance pak dar 4200,-

 

Vyřizujeme pozdravy od našich sester a bratří z Bohemky a Veselinivky. Z Pardubic jsou na měsíc na Ukrajině bratr Josef Ženatý a paní učitelka Procházková. Učí tam děti a mládež především češtinu.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru a zahradu.

 

Další doplnění bude mít bratr farář.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 04.07.2010 v rubrice Ohlášky.